Phà khách Thriving 3

Phà khách Thriving 3 là chiếc phà biển chở khách thứ 3 của Công ty TNHH Một Thành Viên Thạnh Thới.

Phà có các thông số kỹ thuật chính như sau :

  • Chiều dài lớn nhất: Lmax =59.00 m
  • Chiều rộng lớn nhất: Bmax =14.40 m
  • Chiều cao mạn: D=2.8 m
  • Số thuyền viên: 10 người
  • Số hành khách: 294 người
  • Xe 45 chổ ngồi có khối lượng 20 tấn: 11 xe
  • Xe máy 2 bánh: 150 xe

Phà khách Thriving 03 được thiết kế thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 21:2010 BGTVT, Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Phà được phân cấp bởi Đăng kiểm Việt Nam với : *VRHIII và*VRM.1 nhận xét:

LIÊN HỆ ĐẶT VÉ PHÀ CAO TỐC