Phà cao tốc Thriving 6

 Phà khách THRIVING 6 được thiết kế thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 21:2010 BGTVT, Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Phà được phân cấp bởi Đăng kiểm Việt Nam với: Cấp Biển hạn chế II

Phà khách THRIVING 6 có các thông số kỹ thuật chính như sau:

  • Chiều dài lớn nhất: Lmax =59.00 m
  • Chiều rộng lớn nhất: Bmax =14.40 m
  • Chiều cao mạn: D=2.8 m
  • Số thuyền viên: 10 người
  • Số hành khách: 294 người
  • Xe 45 chổ ngồi có khối lượng 20 tấn: 11 xe
  • Xe máy: 150 xe


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LIÊN HỆ ĐẶT VÉ PHÀ CAO TỐC